Velikost textu: AAA

Reklama

O komín se musíme starat

Dobrý komín musí zajistit našemu domovu nejen teplo, ale také ekonomické vytápění a především bezpečnost. Na co všechno bychom tedy měli myslet? Pokud jste postupovali správně už na podzim, blahopřejeme. Pokud ne – zapamatujte si pro příště, co se má udělat už před příchodem zimy – a o později…

Stihli jste to?

Už před příchodem zimy je nutné komín prohlédnout. Zkontrolujte zvenku komín ve všech patrech i nad střechou. Pokud objevíte praskliny nebo vlhké skvrny, komín včas opravte. Základem dobré funkce komína je správný tah. Posviťte baterkou do komína a do vybíracích dvířek vložte zrcátko. Pokud se v něm světlo odrazí, je cesta pro kouř průchodná. To, že musíte před sezónou kamna vymést a zkontrolovat těsnost napojení kouřovodů na komín je samozřejmost. Tohle všechno za vás samozřejmě udělá kominík, pokud ho ovšem seženete. A naprosto nezbytné je pozvat odborníka pokud topíte plynem.

Nová topidla – nové nároky

Moderní topidla přinesla i nové nároky na konstrukci komínů. Na první pohled se od sebe sice nové a staré komíny neliší, ale uvnitř jsou zcela jiné, aby bezpečně odváděly spaliny mimo dům. Stále ještě jsou k vidění klasické jednovrstvé komíny vyzdívané například z kamene nebo cihel. Nic proti takovému komínu, pokud topíte výhradně tuhými paliv, jako jsou dřevo, uhlí a koks, jejichž spaliny mají vysokou teplotu (od 200 °C výše). Problém ovšem nastane, pokud do jednovrstvého komínu odvedete spaliny z plynových kamen nebo plynových či olejových kotlů, jejichž spaliny mají podstatně nižší teplotu (pod 160 °C) a jsou tedy vlhčí. V chladnější části komínu – na půdě a nad střechou - se pak páry srážejí a vsakují se do zdiva, a protože obsahují kyseliny a další agresivní látky, narušují zdivo nejen vlhkostí, ale i chemicky. Malta a cihly se rozpadají a hrozí nebezpečí zasypání komínu drolícím se zdivem. Spaliny pak vnikají do domu a ohrožují zdraví nebo i život jeho obyvatel. Porušená konstrukce komínu může dokonce vést i ke zřícení domu.

Doba přeje systémům

Pokud vytápíte dům naftou či plynem, je potřeba jednovrstvý komín upravit komínovými vložkami – vložená vrstva zabrání styku spalin se zděným komínovým pláštěm a ochrání tak konstrukci komínu.

V současné době se už téměř výlučně uplatňují komínové systémy. Jsou to vlastně třívrstvé komíny - vnitřní vrstvu tvoří komínová vložka (keramická nebo z nekorodující oceli), kolem ní je vrstva tepelné izolace z minerální vlny či skelné vaty, která zabraňuje přílišnému ochlazování spalin a třetí, nosná vrstva celého tělesa je sestavená z komínových tvarovek vyrobených nejčastěji z lehčeného betonu nebo z pálené hlíny. Tvarovky se vyrábějí s různým počtem a tvarem otvorů. Ucelené komínové systémy dnes už výrobci nabízejí jako stavebnici, která zaručí, že při montáži nevzniknou chyby.

Ještě než prvně zatopíte

Pokud už nový komín zdobí vaše stavení, chvíli vydržte, než si poprvé zatopíte v nově připojených kamnech či krbu. Pokud je vám život drahý, pozvěte k revizi kominíka nebo technika s oprávněním, aby prohlédl a schválil zda komín odpovídá parametrům spotřebiče, kouřové cesty jsou volné a nehrozí žádné jiné nebezpečí. A pak už můžete zatopit, usednout s knížkou do lenošky a užívat si tepla a klidu domova.
rr

Bydlení

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama