Velikost textu: AAA

Reklama

důchody

21.2.2011

Jak mít důchod pod kontrolou

Řešit důchod, až když jdete do důchodu, není úplně rozumné. Každý si musí sám ohlídat, zda má v evidenci důchodového pojištění zapsané všechny údaje o příjmech. Chybějící doby pojištění mohou žádost o důchod v budoucnu zkomplikovat.

více >>

důchody

31.1.2011

O čem se hovoří: Důchodová reforma

Jak to vlastně bude s důchody v budoucnu? Právě teď začíná největší diskuse právě na toto téma. Populace stárne, nových dětí se rodí málo a ještě méně peněz je ve státním rozpočtu. Budoucnost zatím vypadá značně nejistě a řešení se stále hledá.

více >>

Důchody

17.5.2010

Jak se stárne ve světě?

Ve vyspělých zemích se neustále prodlužuje střední délka života a porodnost klesá. Důsledkem je stárnutí obyvatelstva. Již nyní je méně než každý šestý Evropan starší 65 let. Vůbec nejstarší obyvatelstvo má Japonsko, kde na každého občana staršího 65 let připadá pouze 2,6 osoby v produktivním věku. Tlak na penzijní systémy je velký a výplata penzí představuje pro státní pokladnu většiny zemí značnou finanční zátěž. Změny v parametrech penzijních systémů jsou tak nutné. Jaké jsou hlavní současné světové trendy v penzijních systémech?

více >>

Důchody

26.4.2010

Podnikatelé a důchod II.

Je vám pětapadesát a váš celoživotní status zněl: OSVČ. Jste rádi, že jste jakž takž vyžili, zajeli občas s rodinou na dovolenou a něco našetřili. Myslet na důchod nebylo kdy. Vstup do penze se ale blíží. Co vás čeká? Přinášíme pokračování článku na tuto problematiku.

více >>

Důchody

7.4.2010

Podnikatelé a důchod I.

Je vám pětapadesát let a váš celoživotní status zněl: OSVČ. Jste rádi, že jste jakž takž vyžili, zajeli občas s nejbližšími někam na hezkou dovolenou a něco málo našetřili. Myslet na důchod nebylo ovšem kdy. Vstup do penze se však nezadržitelně blíží. Co vás tedy čeká?

více >>

Důchody

17.3.2010

Zůstane změna důchodového systému na lidech? II

Je nutné, aby důchodová reforma proběhla co nejdříve. Jinak na to nejvíce doplatí generace našich dětí a vnoučat. Splácení obrovských sum peněz a řešení finančních problémů, které svým hospodařením způsobila současná generace, by totiž zůstalo pouze na nich.

více >>

Důchody

10.2.2010

Zůstane změna důchodového systému na lidech? I

O českém penzijním systému se často hovoří. Státní představitelé dobře ví, že současné nastavení není efektivní, již dříve se shodli na tom, že je nutné ho změnit. Uběhlo 5, 10, 15 let a reforma penzijního systému je stále v nedohlednu. Dnes přinášíme I. část článku na toto téma z www.finance.cz

více >>

Důchody

22.2.2010

Získat důchod nebude tak snadné II

Získat nárok na starobní důchod bude v České republice rok od roku těžší, následná penze bude navíc nižší. Současný systém je totiž už nadále přímo neudržitelný, bude docházet k dalšímu zpřísnění. Již nyní dochází ke znatelnému poklesu důchodu k průměrné čisté mzdě.

více >>

Důchody

16.2.2010

Získat důchod nebude tak snadné I

Podmínky pro získání starobního důchodu budou v České republice rok od roku přísnější. Dnešní středoškoláci či vysokoškoláci půjdou do důchodu za zcela jiných podmínek než občané v roce loňském, tedy v r. 2009. Zákonné podmínky se totiž postupem času výrazně zpřísňují.

více >>

Důchody

29.1.2010

Jak žádat o důchod?

Pokud jste nechali odchod do důchodu na letošek, bude vás zajímat, co musíte doložit, aby se vyřizování zbytečně neprotáhlo. Kdo dosáhne důchodového věku v roce 2010 a bude chtít požádat o důchod, bude muset mít dobu pojištění 26 let, tedy o rok více než v roce minulém.

více >>

Důchody

18.11.2009

Kolik berou důchodci

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela ke konci letošního září celkem 2 094 808 starobních důchodů. Přitom penzistů starobních i osob pobírajících důchody invalidní a pozůstalostní evidovala ČSSZ celkem 2 770 585. Těm Česká správa sociálního zabezpečení ke 30. 9. 2009 vyplácela celkem 3 398 543 důchodů. Kromě toho zasílala ČSSZ celkem 55 751 důchodů do zahraničí.

více >>

Důchody

18.11.2009

Kde pobírají občané penzi nejdéle?

V EU dochází k posouvání věkové hranice pro odchod do důchodu. Hlavním důvodem je stárnutí obyvatelstva a prodlužování délky života. Ve většině zemí je důchodový věk 65 let pro muže i ženy. Jaká je životní úroveň evropských penzistů a jak dlouho pobírají penzi?

více >>

Důchody

18.11.2009

Spočítejte si důchod

Podmínky nároku na důchody z důchodového pojištění a způsob stanovení jejich výše upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Výpočet důchodu pomocí důchodové kalkulačky vychází ze základních údajů, které výši důchodu ovlivňují, ale je samozřejmě pouze orientační.

více >>

Důchody

18.11.2009

Předčasný důchod od roku 2010

Do předčasného důchodu můžete odejít až tři roky před nárokem na penzi. Ale samozřejmě - předčasný starobní důchod je trvale nižší - krácený. U průměrné penze to dělá asi 1500 Kč měsíčně.

více >>

Důchody

18.11.2009

OECD – do důchodu později a s nižší penzí

Ve všech členských zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - mezivládní organizace 30 ekonomicky nejvyspělejších zemí světa – pozn.red) dochází ke změně parametrů v důchodovém systému. Důchodové reformy jsou klíčovým tématem pro všechny vlády, hospodářská krize ještě zvyšuje nutnost změn.

více >>

Peníze

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama