Velikost textu: AAA

Reklama

 Paměť si zaslouží péči

Kolikrát se nemůžeme rozpomenout na důležité jméno, PIN vlastní kreditní karty, telefonní číslo, jméno spolužáka či přítelkyně, které jsme roky nosili v hlavě? A pojednou nic. Paměť jako by vyhlásila stávku a nechce s námi spolupracovat.
Zapamatování vers. zapomínání

Každý z nás by se rád celý život chlubil vynikající pamětí. Mnohokrát to ale není možné. Pro správnou funkci paměti jsou důležité dva procesy: zapamatování a zapomínání. Zapamatování znamená, že získáváme a používáme jisté zkušenosti. Zapamatovat si můžeme záměrně i nevědomky. Už podstata učení spočívá ve vytváření asociací. Vjemy na sebe navazují, tvoří různou a dlouhodobou paměťovou stopu. Díky intenzitě paměťové stopy si mnohdy pamatujeme nejen to, co se stalo nedávno, ale i událost starou desítky let.
Významný je pro život člověka také proces zapomínání, i pro odborníky stále vcelku záhadný jev. Zapomínání neznamená ztrátu paměťové stopy, ale obtíže při jejím vyhledávání. Nejsme pojednou schopni si vzpomínku vybavit. Navíc záměrné zapamatování je možné – stačí, pokud přesně memorujete například báseň. Ale záměrné zapomenutí? Uznáte sami? Není možné! Výjimkou jsou neblahé události, jako úrazy nebo nemoci mozku, při nichž dochází k přerušení mozkových drah a proces vybavování není možné zahájit. Paměť nás může potěšit i zaskočit,proto si  zaslouží péči.

Fit mozek

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama