Velikost textu: AAA

Reklama

Univerzity třetího věku stále v centru zájmu

Zájem o studium na Univerzitách třetího věku je stále ohromný. Což dokazuje, že studenti-senioři si možnosti dalšího vzdělávání dovedou vážit. Potvrzují to i slova koordinátorů tří univerzit, které jsme k danému tématu oslovili a položili jim tři stejné otázky. 

1. Jak s vaší současnou zkušeností přijímáte na univerzitě „studenty třetího věku“?
2. Můžete specifikovat, co konkrétně jim vaše univerzita nabízí – jaké kurzy, možnosti studia?
3. Je o studium na Univerzitě třetího věku ve vašem regionu zájem?

Silvie Nedvědová,
Univerzita Karlova, Praha

1. Jde o studenty, kteří si studia váží. Mají pocit užitečně a zajímavě stráveného času a také si cení možnosti být v kontaktu s lidmi podobného věku a podobných zájmů. Často u nás rozvíjejí svůj zájem o poznatky z oboru, který je zajímá, někdy je k nám vede zájem o nové poznatky z „vlastního“ oboru.

2. Tady Vás odkážu na univerzitní webovou stránku určenou Univerzitě třetího věku: http://www.cuni.cz/UK-51.html
Kurzů je v posledních letech průměrně 70 za rok, takže by nebylo možné, abych je vypisovala. Na stránce najdete informace o U3V na UK, odkazy na stránky jednotlivých fakult, pravidelně aktualizovaný seznam kontaktních osob a podrobný katalog kurzů U3V na tento akademický rok. Katalog Vám snad pomůže si udělat přesnější představu o jednotlivých kurzech. Specifickou formu U3V nabízejí Husitská teologická fakulta – „Dialog generací“ a Fakulta humanitních studií. Zájemci o studium se na začátku akademického roku zapíší ke studiu, zaplatí poplatek a pak mohou celý rok chodit na přednášky se studenty denního studia. Navíc HTF pořádá pro tyto studenty další jednotlivé akce. Podrobnosti zjistíte na stránkách fakulty. Katolická teologická fakulta „vyjíždí“ s kurzy za seniory i mimo Prahu.

3. Ano zájem je, letos jsme měli náklad katalogu 500 kusů a od léta je rozebraný. Na řadu uchazečů se z kapacitních důvodů „nedostane“ místo v kurzu, který by je zajímal.

 

Barbora Hašková,
Masarykova univerzita Brno

1. Zájem o vzdělávání v kurzech U3V rok od roku roste. Zatímco v roce 2001 je navštěvovalo 500 posluchačů, v akademickém roce 2008/2009 jich je 1770. O velkém zájmu vypovídá i skutečnost, že kapacita 1. ročníku Základního kurzu, tedy 220 posluchačů byla naplněna během 3 dnů. Někteří posluchači jsou dokonce ochotni dojiždět na přednášky až ze 160 km vzdáleného bydliště. Posluchači Univerzity třetího věku mi několikrát sdělili, že je přednášky a semináře baví mnohem více než studenty, díky tomu, že pro ně nejsou povinné. Studenti-senioři se všech aktivit zúčastňují, protože chtějí. Možná i proto je jejich nadšení jiné, než o několik desítek let mladších studentů.

2. Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě se realizuje v těchto kurzech:

 • Základní kurz – trvá čtyři semestry a jsou prezentována témata: Člověk a zdraví, Člověk a příroda, Člověk a umění, Člověk a společnost).
 • Nástavbový kurz trvá také čtyři semes­try a je pokračováním Základního kurzu. Ve struktuře přednášek je dodržován víceoborový charakter.
 • Spirituální dimenze člověka – Živá teologie; kurz poskytuje příležitost poznání vybraných otázek z teologie a dalších oborů pojednávajících o duchovním rozměru člověka např. historických, biblických, věroučných či morálních. Na kurz navazuje Spirituální dimenze člověka – Vyšší kurz.
 • Od pravěku do ranného novověku z pohledu archeologie – kurz je zaměřen na zajímavé oblasti z obecných dějin umění a novinky v tomto oboru. Trvá šest semestrů a koná se v Telči.

Nad rámec základního programu Univerzity třetího věku jsou pro jeho účastníky organizovány tematické krátkodobé kurzy zaměřené například na:

 • počítačové technologie (např. základy PC, digitální fotografie, počítačová grafika),
 • výuku cizích jazyků (např. angličtina a němčina pro začátečníky i pokročilé, konverzační kurzy),
 • aktuální otázky (např. právo, psychologie, literatura, historie, lékařství…),
 • pohybově relaxační aktivity (aquaerobic, posilovna, Čchi kung).

3. Každý rok nás překvapuje, jak rychle je kapacita našeho prvního ročníku zaplněna. V minulém akademickém roce jsme jako novinku nabídli elektronické přihlašování prostřednictvím Obchodního centra MU. Tento způsob přihlašování se stal mezi seniory doslova hitem. Téměř polovina z elektronicky přihlášených atakovala Obchodní centrum jen pár minut po půlnoci z obavy, aby se na ně dostalo.

 

Dagmar Kalivodová,
Slezská univerzita Opava

Jak s vaší současnou zkušeností přijímáte na univerzitě „studenty třetího věku“?
Univerzita třetího věku (U3V) je realizována nejen na Slezské univerzitě v Opavě, ale také na svých odloučených pracovištích jako je Vzdělávacím centru v Krnově či na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Posluchač, který se zde hlásí ke studiu, musí splňovat daná kriteria. Věková hranice pro přijetí je 50 let a výše, vyplní a doručí přihlášku na vybrané pracoviště a uhradí administrativní poplatek, nebereme v úvahu dosažené vzdělání. V letošním akademickém roce jsme přijímali seniory na tři, dvou, jednoletá či semestrální studia.

2. SU Opava – rektorát nabízí :
Dvouletý přednáškový cyklus přednášek na dané téma, které je zajištěno významnými vyučujícími z fakult Slezské univerzity. Nyní se přednáškový cyklus skládá z těchto témat: Česká literatura – Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy I – Vybrané kapitoly ze společenských věd – Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy II.

 

Dvousemestrální kurzy:
 • Jazykové – V letošním roce jsme otevírali 4 kurzy anglického jazyka a 2 kurzy německého jazyka.
 • Počítačové gramotnosti – v letošním roce 6 kurzů dle znalostí práce s počítačem od úplných začátečníků až po vytváření webových stránek.
 • Jóga;
 • Besedy O Rusku (ne)jen rusky;
 • Výtvarné kurzy – v letošním roce byly otevřeny čtyři kurzy.

 

Semestrální kurzy:
 • Kondiční posilování s kurzem masáží – zaměřené především na zpevnění svalstva. Cvičení probíhá pod odborným dohledem trenéra.
 • Rehabilitační plavání a cvičení – ve spolupráci j Léčebným a rehabilitačním centrem v Opavě.

 

Jednorázové kurzy:
 • Kurzy mobilní komunikace pro začátečníky a pokročilé;
 • Kurz Trénování paměti.

Pro všechny seniory navštěvující U3V je k dispozici i Klub U3V, kde můžou dále rozvíjet své získané znalosti, hrát společenské hry či si přečíst zajímavou knížku. V VCK Krnov nabízíme i jazykové kurzy a kurzy počítačové gramotnosti, v OPF Karviná cykly Ekonomika a management a řadu dalších.

3. O studium na U3V je stále velký zájem. Celkem na všech pobočkách Slezské univerzity studuje okolo 1000 seniorů, což svědčí o oblíbenosti U3V v našem regionu a popularitě. Zájem seniorů o studium neustále stoupá.

 

Martina Doležalová
Text Foto Masarykova univerzita v Brně

Fit mozek

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama