Velikost textu: AAA

Reklama

S tátou je legrace, máma má starosti...


Zatímco kariéra mužů není zpravidla příliš ovlivněná rodinných životem, ženy často přizpůsobují svůj profesionální rozvoj péči o domácnost a děti. Tento předpoklad potvrzuje např. i letošní výzkum Národního institutu pro mládež, ve kterém více než polovina respondentů (6 – 15 let) uvedla, že s tátou je legrace, ale kvůli práci nemá čas, zatímco máma je hodná a je dětem k dispozici. Ženy v dnešní době zpravidla řídí praktický chod domácnosti. V průběhu života tak musí zvládnout management, strategické i operativní plánování, logistiku, často včetně role dopravce a zásobovače, krizový management, finanční řízení, včetně krátkodobého a dlouhodobého rozpočtování, atd. Ve chvíli, kdy dospělé děti opouštějí domov, může se ženě zdát, že její hlavní životní role končí, že se v průběhu let stala odbornicí na zvládnutí rodiny a tuhle kvalifikaci teď vlastně nikdo nepotřebuje. Fakta jsou ale neúprosně optimistická – ženy se dožívají v průměru vyššího věku než muži, lékařská věda se stále zlepšuje, o zdravém životním stylu jsou informace v každém časopise, pravděpodobně se bude dále zvyšovat hranice odchodu do důchodu, nově navrhovaný důchodový systém zjevně spoléhá na vlastní iniciativu… Proč jsem použila slovo optimistická? Protože výše uvedenými fakty je jasně dáno, že po padesátce nestojí ženy na sklonku, ale na prahu další aktivní etapy života, kdy může uvolněný potenciál investovat pro změnu do svého osobního rozvoje, vlastního podniku, nalezení nové smysluplné volnočasové aktivity… Na západ od našich hranic začínají demografické statistiky chápat jako příležitost, skupina žen nad 55 roste a potřebuje informace a příležitosti. Příklady táhnou, a tak se i u nás jistě i nás začne vítr pomalu obracet ☺

Alena Štrobová

Lidé a názory

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama