Velikost textu: AAA

Reklama

Rizika? Proč je nezměřit!


8 týdnů – 2983 lidí

Tyto úctyhodné cifry stojí za akcí, která proběhla od poloviny dubna do 16. června 2010. Během 8 týdnů bylo otestováno celkem na 2983 zájemců v 5 městech České republiky.
Měření proběhla v prodejnách obchodní sítě Billa v Praze, Brně, Plzni, Liberci a zakončena byla v Českých Budějovicích. O akci s výrazným preventivním podtextem byl obrovský zájem, i přes tvořící se fronty účastníků se však podařilo oproti loňskému ročníku zkrátit čekací dobu.

Velice žádanou změnou se stala nová nabídka měření tlaku. Lidé dobře vědí, jakou faktickou hrozbou může být hypertenze - zvýšený krevní tlak. Na akci o ní získali konkrétnější představu, stejně jako o parametrech důležitých pro identifikaci kardiovaskulárních nemocí a cukrovky.

Naše statistika

Návštěvníky akce byly z více než dvou třetin ženy a průměrný věk zájemců dosahoval 56 let. Účastníků, v jejich případě patří k rodovému zatížení například nadváha nebo diabetes v rodině, přišlo na akci Diabetické asociace ČR 43 %. Zvýšená hladina cukru byla identifikována u 20% vyšetřených a zvýšený cholesterol mělo 32 % klientů. 40 % změřených mělo vysoký tlak, což bylo v pár případech přičítáno nervozitě a stresu.
„Oproti loňskému roku jsme zvládli během roadshow počet proměřených zájemců zvýšit o více než 500 lidí. Podařilo se to především díky vhodněji zvolenému času měření, které probíhalo ve čtvrtek a v pátek mezi 11 a 17 hodinou. Touto změnou jsme vyšli vstříc většímu počtu zájemců. Šanci dostali i lidé, kteří se na měřících místech zastavili cestou ze zaměstnání,“ říká Michaela Škopková, key account manager projektu.


Je dobré vědět

Veškerá měření probíhala podle přísných hygienických standardů. Proškolení personálu zajistila společnost Abbott Diabetes Care, která také zdarma poskytla veškerý zdravotnický materiál a přispěla i na financování zdravotnického týmu v rámci svých aktivit celospolečenské odpovědnosti. Hlavními partnery akce byly společnosti Unilever, Walmark a Hartmann-Rico.
Diabetes mellitus neboli cukrovka patří celosvětově mezi nejrozšířenější nemoci. Na 750 000 odhalených diabetiků v ČR připadá dalších 250 000 lidí, kteří s touto nemocí žijí i několik let, aniž by se u nich prozatím projevila. Proto vyslala Diabetická asociace týmy odborníků, jejichž prostřednictvím se mohou návštěvníci akce dozvědět více o svém aktuálním zdravotním stavu.


Informace o Diabetické asociaci ČR

Diabetická asociace České republiky je platformou pro koordinaci požadavků na poskytnutí odpovídajících příležitostí pro léčbu a prevenci diabetu v ČR.
Sdružuje subjekty: Česká diabetologická společnost,  Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, Společnost všeobecného lékařství a Svaz diabetiků.
Cílem je sjednotit přístup ke zlepšení péče o pacienty, vytvořit vhodný legislativní rámec pro opatření ve prospěch diabetiků a klást důraz na dodržování pravidel v rámci léčby, a to jak směrem k odborné veřejnosti, tak směrem k pacientům.
Tato oblast aktivit předurčuje DAČR k organizaci dlouhodobé kampaně, která bude veřejnost seznamovat s problematikou diabetu, bude realizovat edukační projekty a celkově tak zlepší přístup k informacím o diabetu, jeho léčbě a zejména prevenci. Realizace dlouhodobé kampaně byla svěřena společnosti Focus Agency, s.r.o. na základě mandátní smlouvy opravňující poskytovat informace široké veřejnosti.
www.stopcukrovce.cz
 

Zdraví

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama