Velikost textu: AAA

Reklama

Kouření škodí, pro diabetiky je hrozbou

Kuřáci si vinou svého zlozvyku trvale poškozují zdraví. Kuřácká vášeň může za smrt každého šestého člověka v České republice. Ročně v ČR zemře 18 000 kuřáků, což je 50 lidí denně. Pokud je kuřák navíc diabetikem, dobrovolně sám sobě zadělává na další zdravotní komplikace. Patří k nim například ateroskleróza, kterou touha po cigaretě výrazně podpoří.

K diabetu cigareta nepatří

Kuřáci sami o sobě riskují díky svému zlozvyku nejrůznější onemocnění - rakovinu, rozedmu plic, nemoci srdce nebo mrtvici. V případě diabetiků jsou ale zdravotní problémy vyvolané kouřením daleko závažnější. Cévy diabetiků jsou mnohem náchylnější k ateroskleróze, kterou kouření významně podporuje. Při kouření se cévy stahují a pokud je jejich propustnost již snížena, může snadněji dojít k náhlé mozkové příhodě či k infarktu myokardu. I na další pozdní komplikaci diabetu – diabetickou nohu (špatné prokrvovaní a snížená citlivost v dolních končetinách) má kouření velmi špatný vliv a může uspíšit i tu nejhorší možnost zdravotního vývoje pacienta – amputaci nohy.
Život kratší o 15 let

Kuřáci si zkracují život v průměru o patnáct let…

Podle statistik je to nezvratitelný fakt. Přesto se u nás kuřákům daří. Je to jako bychom se odmítali nad hrozbou jménem kouření hlouběji zamyslet. V devadesáti procentech případů je kouření spouštěcím motorem rakoviny plic. Navíc pokročilé kouření samo o sobě není jen projevem slabé vůle, ale je to regulérní závislost. Vyžaduje pomoc odborníka. Nikotin je návykový úplně stejně jako ostatní drogy. Je to nebezpečí.
Ve světě už poměrně dlouho probíhají masivní protikuřácké kampaně, kuřáci se dostávají na okraj společnosti, například v restauracích už se svým „voňavým“ hobby téměř nemají šanci. Jedna země po druhé přijímá zákony omezující konzumaci tabáku, ve světě se připravují různá protikuřácká opatření.
V našich zemích se protikuřácká kampaň rozbíhá jen velmi zvolna. V českém liberálním prostředí to budí u některých lidí odpor, zastávají se svobody kouřit tabák. Přitom mezinárodní dohodu o omezování tabáku podepsala už většina zemí sdružených ve Světové zdravotnické organizaci. Ukončení kouření má neuvěřitelně pozitivní dopad na celý organismus. Lepší oběh krve, lepší vstřebávání inzulínu, snížení rizika diabetických komplikací, nižší tlak krve, nižší hodnoty cholesterolu. To všechno ve svém důsledku pomáhá snížit i zdravotní rizika, která jsou spojená právě s diabetem. Měli bychom proto stále mít na paměti, že kouření škodí zdraví. A v případě diabetiků platí tato pravda dvojnásobně.

Kde  hledat informace?

Více informací o jakémkoli tématu, které se týkají problému onemocnění diabetem získáte na stránkách Diabetické asociace ČR. Jejím cílem je sjednotit přístup ke zlepšení péče o pacienty, vytvořit vhodný legislativní rámec pro opatření ve prospěch diabetiků a klást důraz na dodržování pravidel v rámci léčby. (Více na www.stopcukrovce.cz)

Zdraví

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama