Velikost textu: AAA

Reklama

Jaký je váš skutečnáý věk?

Je stárnutí vyhnutelné nebo osudné? Proč někteří z nás stárnou pomaleji než ostatní? Proč někteří z nás onemocní zhoubným nádorem, srdečním onemocněním nebo cukrovkou v mladém věku, zatímco jiní žijí ve zdraví celé století? Máme v sobě limit, jak dlouho budeme žít, nebo je to jen náhoda a osud? Jakou roli v délce života hraje náš životní styl a dieta? Můžeme změnit naši budoucnost?

Věk je jenom číslovka

Každý z nás si jistě někdy položil tyto otázky. Naše tělo, neskutečně dokonalé v celé jeho komplexnosti, není nic jiného než geniálně vymyšlený biologický stroj. A jako u každého stroje, naše součástky se mohou porouchat, některé se opravit dají, jiné ne a časem náš krásný třpytivý lak na povrchu bledne a oprýskává.
Náš věk určuje nejen datum v rodném listě, ale i stav našeho organizmu, což někdy znamená, že skutečný věk může být s biologickým věkem značně v rozporu. Biologický věk určují změny odehrávající se na úrovni DNA, buněk, tkání, orgánů i hladin hormonů našeho těla. Samozřejmě záleží na genetických dispozicích každého člověka, jeho chování, životním stylu a přístupu, na vnějších vlivech a mnoha dalších faktorech, které mohou stáří člověka více či méně oddálit. Navíc každý z našich orgánů může mít jiný biologický věk. Výsledkem může být rozdíl mezi biologickým a úředním věkem až dvacet i více let!  Biologický věk na rozdíl od chronologického můžete do značné míry ovlivnit. A začít můžete tím, že si ho necháte změřit. Pokud máte zájem o zjištění svého skutečného biologického věku, můžete od letošního roku navštívit Anti-Aging kliniku A2C na Malém náměstí 13, Praha 1, kde Vám v rámci programu Bio-Aging diagnostikují stav Vašeho organismu, určí Váš skutečný věk a dozvíte se něco i o možnostech jak ho ovlivnit. Anti-Aging klinika A2C má výhradní zastoupení pro distribuci a zaškolování profesionálních uživatelů tohoto unikátního zařízení a pracuje na tom, aby bylo toto vyšetření dostupné nejen v Praze. Tento přístroj byl také prezentován na Celosvětovém kongresu Anti-Aging medicíny v Paříži letos v březnu. Současná disciplína Bio-Aging shrnuje znalosti a postupy, jak zabránit degenerativním změnám a těží zejména z odborností, které umožňují ovlivňovat biologické děje již na úrovni buněk či dokonce subbuněčných struktur. Do těchto odborností se nyní přesouvá značná část preventivních postupů navazujících na rozvoj funkční a laboratorní diagnostiky.


Kolik vám vlastně je?

Tato služba spočívá v počítačovém zpracování informací o Vašem zdravotním stavu a životním stylu. Celý komplex vyšetření trvá 4 - 5 hodin. Nejprve podstoupíte soubor lékařských a komplementárních vyšetření (klinické vyšetření, zobrazovací techniky, laboratoře, funkční vyšetření), která jsou hodnocena speciální metodikou. Poté vás čeká zhodnocení vlastního životního stylu, stavu výživy a sportovní anamnézy formou testu, který byl vytvořen na základě dlouholetých vědeckých poznatků. Čekají Vás otázky typu: Kolik vážíte? Které z uvedených mléčných produktů nejvíce konzumujete? Kolik času týdně věnujete pohybovým aktivitám? Jak spíte? Zda pravidelně snídáte atd., což Vám zabere asi 45 minut. Test provádíte za asistence sestry. Otázky, na které nelze jednoznačně odpovědět, prodiskujete s lékařem.


Lék na stárnutí

Zvláštní důraz je kladen na laboratorní vyšetření, které zahrnuje hormonální analýzu, kompletní laboratorní diagnostiku, rizikové faktory a oxidativní status organizmu. Mimo běžných metod jsou v programu prováděny i specifické laboratorní testy se zaměřením na příčiny stárnutí a na možnosti jeho ovlivnění. Při hodnocení výsledků je použita speciální metodika (zatím jediná v České republice), adaptovaná na středoevropskou populaci. Závěrem vyšetření je vyčerpávající hodnotící zpráva a doporučení v rozsahu 20 - 25 stran, jejíž součástí je na grafu zobrazený biologický věk. Tato zpráva i konkrétní aktivní preventivní opatření, která mají eliminovat riziko degenerativních změn v organizmu, jsou opět tématem pro diskuzi mezi lékařem a klientem. Pak záleží jen na Vás, jakého biologického věku chcete dosáhnout. Porozumět procesu, který probíhá uvnitř našeho těla, jak fungují naše buňky, co jim prospívá a co je ničí, jak má celý děj vliv na tkáně a lidský organizmus, je začátek pochopení procesu stárnutí a perspektivní začátek objevu, jak tento proces zastavit nebo i zvrátit. Komplexní Bio-Aging procedura Vás vyjde na 10 - 15 000 Kč. Výsledky je možné v budoucnu porovnávat a sledovat jejich zhoršení či zlepšení, což je pro klienty samozřejmě motivující.

Věčné mládí

Udržet si mládí a zbrzdit proces stárnutí se snaží lidé odedávna. "Věčné mládí ani garanci na dožití se 120 let našim klientům dát nemůžeme, ale s určením biologického věku souvisí i preventivní postupy a doporučení, díky nimž se člověk může naučit žít v co nejlepším souladu se svým genetickým potenciálem a uzpůsobovat mu svůj životní styl," uvádí MUDr. Monika Golková, první certifikovaný Anti-Aging specialista v ČR a dodává: "Pokud bydlíte příliš daleko od Prahy nebo nemáte dostatek finančních prostředků, můžete si udělat alespoň oficiální Test dlouhověkosti na www.amps.cz, kde se po vyplnění 107 otázek obratem dozvíte kolika let se můžete dožít."

Historický vývoj očekávané délky života. Hlavní faktory, které ji ovlivňují, jsou: zlepšená hygiena a ústup dětské úmrtnosti. (zdroj: Focus 7/2001)
 

Zdraví

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama