Velikost textu: AAA

Reklama

Mýty o mrtvici

Cévní mozková příhoda (CMP) postihuje každý rok asi 30 až 50 tisíc lidí. Je třetí nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Velká část pacientů, kteří přežijí, zůstávají následkem tohoto onemocnění celoživotně postižení. Mezi lidmi koluje mnoho nepravd a mýtů o cévní mozkové příhodě, například že CMP postihuje pouze starší lidi, přichází bez varování nebo že se jí nedá nijak předcházet. O CMP se někdy mluví také v souvislosti s hormonální antikoncepcí. Pokud těmto nepravdám a mýtům budete věřit, můžete svou nevědomostí či dezinformací ohrozit nejen sebe ale i své okolí.

Mezi nejrozšířenější mylné domněnky patří, že cévní mozková příhoda se týká pouze seniorů. Pravda je, že v převážné většině případů postihuje osoby starší 65 let. „Kvůli nezdravému životnímu stylu a všudypřítomnému stresu dnes nejsou výjimkou lidé mezi 30 až 40 lety, které CMP postihne,“ říká MUDr. Jan Fiksa z Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ve velmi výjimečných případech může mrtvice postihnout i velmi mladého člověka.

Domněnka, že cévní mozková příhoda zasáhne člověka bez varování, patří také k těm mylným. Existuje tzv. poslíček mozkové příhody, který se nazývá tranzitorní ischemická ataka (TIA). „Krevní sraženina na chvíli ucpe některou z cév v mozku, což vede například k náhlé ztrátě zraku nebo neschopnosti mluvit. Mnoho lidí tomuto drobnému výpadku nevěnuje žádnou pozornost, protože příznaky většinou během několika minut odezní. Avšak za několik hodin, dní nebo týdnů může člověka postihnout cévní mozková příhoda s vážnými následky,“ doplňuje MUDr. Jan Fiksa.

Dalším z  mýtů je, že neexistuje prevence proti cévní mozkové příhodě. Není to však pravda, stejně jako ostatním chorobám lze i mrtvici předcházet. Zdravý životní styl, dostatek pohybu, celoživotní nekuřáctví, vyhýbání se stresu a pravidelné prohlídky u lékaře patří k základním zásadám jak se vyvarovat cévní mozkové příhodě. „Obzvláště pozorní by měli být ti, kteří mají ve své rodině nějakou genetickou zátěž nebo se u něj projevily některé z rizikových faktorů, například cukrovka, vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol. Lidé by měli dbát na své zdraví, a neměli by podceňovat prevenci. Doporučuji, aby se lidé seznámili s projevy CMP, a tím byli schopni rozpoznat příznaky v prvních okamžicích. Mohou tím zachránit život nejen sobě, ale i někomu ze svého okolí,“ zdůrazňuje MUDr. Jan Fiksa.

O cévní mozkové příhodě se také někdy mluví v souvislosti s hormonální antikoncepcí. Ta, která obsahuje estrogeny, zvyšuje riziko vzniku cerebrovaskulárních (mozkocévních) příhod a v kombinaci s cévně rizikovými faktory, například kouření, hypertenze, cukrovka, poruchy metabolismu tuků, nemoci srdce a zvláště geneticky či imunologicky podmíněné poruchy krevní srážlivosti, zvyšuje nebezpečí cévní mozkové příhody.
Největším viníkem CMP je špatná srážlivost krve, která v kombinaci s hormony zvyšuje výskyt krevních sraženin. Ty pak mohou ucpat některou z cév mozku. Pokud se špatná srážlivost krve objevuje ve vaší rodině, určitě je na místě informovat vašeho gynekologa, který na základě vyšetření předepíše vhodný antikoncepční preparát. Dalším rizikovým faktorem v souvislosti s užíváním antikoncepce jsou cigarety. „Cévní mozkovou příhodou jsou více ohroženy mladé ženy – kuřačky, které užívají hormonální antikoncepci. Chemikálie z cigaret poškozují stěny cév a zvyšují riziko výskytu sraženin,“ vysvětluje MUDr. Jan Fiksa.


O cévní mozkové příhodě

• Rozpoznáváme dva typy cévních mozkových příhod. Ischemická CMP je způsobena sraženinou nebo vmetkem, který přeruší přívod krve a tedy i kyslíku a živin do příslušné části mozku. Hemoragickou CMP vyvolává prasknutí cévy a následné krvácení do mozku.
• Příznaky CMP jsou neobyčejně různorodé. Projevují se náhlou ztrátou citlivosti nebo poruchou hybnosti v oblasti tváře, horních a dolních končetin na jedné polovině těla. V některých případech se objevuje porucha komunikačních schopností. Pacient působí zmateně, nerozhodně, dezorientovaně. Někdy se CMP projeví poruchou chůze a udržení rovnováhy. U nejtěžších typů může člověk ztratit i vědomí. Někdy se CMP projeví jen prudkou bolestí hlavy.
• U ischemických CMP vlivem nedostatku kyslíku a živin odumírají mozkové buňky během několika minut až hodin, proto je důležité jednat rychle. U hemoragických CMP krvácení utlačuje zdravou tkáň mozku a rychle se vyvíjí otok mozkové tkáně.
• Pokud se u člověka projeví některý z příznaků, je nutné ihned zavolat záchranku a dispečink informovat o podezření na CMP. Pokud se pacient dostane do specializovaného centra včas, protože každá minuta se počítá, zvýší tím svoji šanci na úspěšnou léčbu. Ta nejen že pacientovi zachrání život, ale výrazně zmírňuje případné doživotní následky.

Zdraví

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama