Velikost textu: AAA

Reklama

Proč senioři přicházejí o zrak?

18.11.2009

Po šedesátém roce života dochází u většiny lidí k postupné ztrátě zraku. Na vině není zvyšující se množství dioptrií, ale nemoc, která dokáže způsobit naprostou ztrátu zraku nejen během několika let, ale i během pár měsíců. Nazývá se věkem podmíněná makulární degenerace a je u seniorů nejčastější příčinou ztráty zraku.

Makulární degenerace postihuje centrální oblast sítnice – makulu, neboli žlutou skvrnu. Ta je zodpovědná za centrální vidění a dobré rozpoznávání detailů. Celá sítnice a s ní i makula je vyživována díky cévnatce a Bruchově membráně. Pokud se výživa a kyslík nedostávají k makule, dojde k jejímu poškození a tím i k postupné ztrátě zraku. Makulární degenerace nezpůsobuje žádné bolesti, proto si ji mnoho lidí v časném stadiu nemoci ani neuvědomí. A pokud posléze zpozorují zhoršení zraku, přičítají to pouze stáří. Přitom právě včasné rozpoznání nemoci dává jedinou šanci na alespoň částečnou záchranu zraku.


Zejména u vlhké formy makulární degenerace je rychlá návštěva lékaře zcela nezbytná. Vlhká forma se vyvíjí velmi rychle a již během několika měsíců dokáže poškodit zrak takovým způsobem, že člověk přestane být schopný rozpoznávat okolí a orientovat se. Centrální vidění je zcela zamlžené až zcela zatemněné. Následkem bývají také časté deprese, jimiž pacienti postižení věkem podmíněnou makulární degenerací trpí.

Po padesátce by proto všichni měli mezi pravidelné preventivní návštěvy u lékaře zahrnout i prohlídku oči. Jakmile oční lékař odhalí počátek věkem podmíněné makulární degenerace, odešle pacienta do nejbližšího makulárního centra, kde provedou podrobnou diagnostiku. Vlhkou formu věkem podmíněné makulární degenerace je třeba začít ihned léčit, nejčastěji a většinou i nejefektivněji pomocí Anti-VEGF injekcí.
Další informace jsou k nalezení na www.degeneracemakuly.cz, kde funguje i online poradna očního specialisty MUDr. Leoše Rejmonta.

 
OTESTUJTE SE POMOCÍ AMSLEROVY MŘÍŽKY

Amslerova mřížka je čtvercová síť s fixačním bodem uprostřed, která testuje správnou funkci žluté skvrny (makuly).

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Používejte mřížku denně, nebo alespoň jednou týdně.
2. Pokud používáte brýle na čtení, nasaďte si je.
3. Zakryjte si jedno oko (například rukou nebo složeným kapesníkem).
4. Pozorujte mřížku ze vzdálenosti přibližně 30 – 40 cm v dobře osvětlené místnosti.
5. Dívejte se pouze na černý bod uprostřed obrázku, nepohybujte okem po celé čtvercové síti.
6. Sledujte, zda vidíte čtvercovou síť jako pravidelnou, zda některé čtverce nechybí nebo nejsou deformovány.
7. Proveďte zkoušku pro každé oko zvlášť.

Pokud zjistíte změny na čtvercové síti, neváhejte to co nejdříve oznámit očnímu lékaři!
Vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace postupuje velmi rychle, k výraznému a nevratnému zhoršení zraku může dojít během několika týdnů. Důležitá je rychlá a přesná diagnostika v odborném makulárním centru spolu s následnou léčbou. 

Jana Nováková

Zdraví

citát dne:

Převádějte velké problémy na menší a menší, a ony nakonec přestanou existovat!

Čínské přísloví

Reklama